Tuvs Earring

₹ 1,099.00 ₹ 2,198.00

Square Boho Stud

₹ 899.00 ₹ 1,798.00

Pierre Stud

₹ 1,099.00 ₹ 2,198.00

Archer Hoop Earring

₹ 1,199.00 ₹ 2,398.00

Meiko Stud

₹ 1,099.00 ₹ 2,198.00

Nova Hoop Earring

₹ 1,199.00 ₹ 2,398.00

Oan Hoop Earring

₹ 1,199.00 ₹ 2,398.00

Round Boho Stud

₹ 899.00 ₹ 1,798.00

Iced Tuvs Stud Earring

₹ 1,099.00 ₹ 2,198.00

Iced Meiko Stud

₹ 1,099.00 ₹ 2,198.00

Rave Hoop Earring

₹ 1,199.00 ₹ 2,398.00

Ace Hoop Earring

₹ 1,199.00 ₹ 2,398.00

Iced Pierre Stud Earring

₹ 1,099.00 ₹ 2,198.00

Screw Stud

₹ 899.00 ₹ 1,798.00

Fave Hoop Earring

₹ 1,199.00 ₹ 2,398.00